Sonda de penetración, Ø3.3x130mm

Sonda de penetración, Ø3.3x130mm